top of page

Vergoeding en Contracten

 

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt sinds januari 2014 een onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) bedoeld voor lichte en matige psychische problematiek en Gespecialiseerde GGZ (G GGZ) voor meer complexe psychische problematiek. Tot 31 december 2021 was de financiering van de ggz gekoppeld aan een model bestaande uit Diagnose-Behandel Combinaties (voor gespecialiseerde ggz) en behandelingen binnen de Generalistische-Basis GGZ (GB GGZ) 

 

Per 01 januari 2022 is in de GGZ het Zorg Prestatie Model van kracht geworden. Wat dit betekent voor u als cliënt staat beschreven in de folder te vinden via bijgaande link: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

 

In de praktijk in Emst worden zowel kortdurende, klachtgerichte behandelingen (generalistische basis GGZ), als langer durende psychotherapieën (gespecialiseerde GGZ) aangeboden. De gesprekken in het kader van onderzoek en behandeling vinden in de praktijk plaats. Ook is er de mogelijkheid voor het afnemen van een online consult.

 

Behandelingen in de GGZ worden rechtstreeks vergoed uit de zorgverzekeringswet als de behandelaar een contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar. Er is wel sprake van een verplicht eigen risico in 2022 van €385,- per jaar. Dit wordt door de verzekeraar aan u doorberekend.

Alle benodigde zorg binnen de GB GGZ en SGGZ wordt vergoed via de basisverzekering mits er is voldaan aan de voorwaarden van de verwijzing, hieronder:

  • Behandelingen binnen de generalistische basis (GB GGZ) en specialistische (S GGZ) worden vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V. Een aantal DSM-IV diagnoses, waaronder een aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar of de behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!
  • U heeft een doorverwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts of medisch specialist.
  • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Verder moet aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).
  • Een verwijzing is één jaar geldig

Walinga Psychotherapie heeft contracten 2024 met de volgende zorgverzekeraars:

Voor de Generalistische basis GGZ (GBGGZ) &  Gespecialiseerde GGZ (SGGZ):

- CZ, Ohra, Delta Lloyd

- Ditzo en De Amersfoortse

- DSW

- ENO

- Menzis (Anderzorg, Azivo) 

- ONVZ

- OWM

- VGZ (IZZ, IZA, UMC zorgverzekeraar, Univé Zorg, VGZ Cares)

- Zilveren Kruis (Achmea , ZF Achmea, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, Agis)

 

 

bottom of page