top of page

Praktijkzaken

 

Aanmelding

Als u laatste hebt van psychische klachten en u zoekt hier hulp voor, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de praktijk. Ook kunt u eerst uw klachten bespreken met uw huisarts. De huisarts, POH-GGZ van bedrijfsarts maken vaak al een schatting van de ernst van de klachten. Zij u als dat nodig is gericht zullen naar de generalistische basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Bij doorverwijzing naar een GZ-psycholoog en/of psychotherapeut is er (vermoedelijk) sprake van problematiek die valt onder het diagnostische systeem DSM-V.

U kunt zich telefonisch aanmelden (T 06-45657987) of per mail naar: walingapsychotherapie@kpnmail.nl. Hier kunt u een bericht achterlaten en vermelden dat het gaat om een ​​eerste afspraak. Er wordt dan zsm contact met u opgenomen. 

 

Actuele wachttijd van aanmelding  tot intakegesprek (op 16-01- 2024): 

 

Op dit moment is er helaas geen plek voor nieuwe aanmeldingen. Het is nog niet bekend tot wanneer de aanmeldstop zal duren.

Als de stop opgeheven kan worden, staat hier de actuele wachttijd genoemd.

 

Bij een passend behandeladvies, gaat de behandeling gelijk van start in aansluiting op de intakefase (van 1-2 gesprekken).

 

Afspraak afzeggen/verzetten:

Als u een afspraak wilt afzeggen of verzetten, wordt u verzocht dat minimaal 24 uur van tevoren te doen, door op te bellen en/of op de VoiceMail in te spreken. Dit kan ook buiten kantooruren. Een te laat afgezegde afspraak wordt volledig in rekening gebracht en wordt niet door uw zorgverzekering vergoed.

 

Treeknormen:

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Privacy:

Alle informatie die u mij geeft, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Ik heb een beroepsgeheim en dat betekent dat ik met niemand over de dingen die u mij toevertrouwt mag praten of schrijven zonder dat u daarvoor expliciet toestemming geeft.

Uw dossier is niet in te zien door derden en wordt niet gedeeld met andere hulpverleners. Slechts de wettelijk vereiste gegevens worden gedeeld met de zorgverzekeraars, dit in verband met de facturatie. Voor het verstrekken van informatie aan huisartsen en andere hulpverleners is altijd uw toestemming vereist.

Wanneer een derde verzoekt om informatie, wordt u hiervan op de hoogte gesteld

Aan u wordt de beantwoording hiervan schriftelijk voorgelegd, waarna uw schriftelijke toestemming wordt gevraagd.

 

Klachtenregeling:

Er wordt naar gestreefd om de begeleiding en behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig behandeld bent. Als u vragen of klachten heeft, aarzel dan niet om deze met mij te bespreken. Dan kunnen we samen zoeken naar een goede oplossing.

Mocht het niet lukken om de ontstane problemen met elkaar op te lossen, dan kunt u gebruik maken bemiddeling door een klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) (zie http://www.lvvp.info/voor-clienten)

Kwaliteitsstatuut:

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Walinga Psychotherapie beschikt over een bij het Zorginstituut Nederland (ZiNL) bekend goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit is op te vragen in de praktijk.

bottom of page