top of page

Behandeling


Mijn behandelervaring betreft de volgende aandachtsgebieden:

- angstklachten (bijvoorbeeld paniekklachten, angst voor sociale situaties, klachten na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis)

- somberheid en depressie, niet kunnen genieten, terugtrekken

- gespannen voelen, piekeren, moeite met keuzes maken

- last hebben van terugkerende (disfunctionele) patronen in verschillende levensgebieden

- milde persoonlijkheidsproblematiek

- arbeidsgerelateerde psychische problematiek (aanpassingsstoornissen, burnout, dubbele belasting, arbeidsverzuim)

- psychische klachten rondom (traumatische) bevalling, vroeggeboorte, moederschap

- identiteits– en levensfaseproblemen


Behandelvormen:

- Diagnostiek

- Cognitieve gedragstherapie

- Psychodynamische psychotherapie

- EMDR

- COMET

- E- health, blended (face to face aangevuld met E-health)

In de praktijk kunnen géén cliënten worden behandeld met:

- ernstige (persoonlijkheids-)problematiek met crisisachtige situaties

- psychotische stoornissen

- suïcidaliteit

- agressieregulatieproblemen

- verslavingsproblematiek

bottom of page